Leerlingenraad Harlingen

RSG Simon Vestdijk Harlingen heeft een leerlingenraad. Dit is een groep leerlingen die alle leerlingen van onze school vertegenwoordigt. De leerlingenraad is een organisatie op school die opmerkingen en ideeën met betrekking tot school van alle leerlingen opvangt en behandelt. De leerlingenraad is dan ook een brug tussen het personeel en de leerlingen op school. Daarom is het belangrijk dat de school een leerlingenraad heeft. 

De leerlingenraad heeft ongeveer één keer in de vier weken vergadering. De vergaderingen zijn een blokuur (100 minuten) en vinden plaats onder schooltijd. Daarnaast gaat de leerlingenraad ook regelmatig in gesprek met de directie en ander personeel op school. 

De leerlingenraad behandelt veel dingen. Zo heeft de leerlingenraad Paarse Vrijdag georganiseerd, hebben ze ervoor gezorgd dat leerlingen bij hun twee herkansingen zelf mogen kiezen hoe ze die willen indelen over de twee toetsweken en zijn ze momenteel bezig met het realiseren van een genderneutrale wc in school. Daarnaast zitten twee leden van de leerlingenraad in de deelraad van de school, en hebben zij stemrecht inzake school aangelegenheden. 

Sluit jij bij ons aan?

Iedere geïnteresseerde leerling op RSG Simon Vestdijk kan zich bij de leerlingenraad aansluiten. Een leerling kan zich aanmelden door contact te leggen met de leerlingenraad. Vervolgens kan die leerling mee vergaderen en kijken of lid zijn van de leerlingenraad iets voor hen is.

Contact opnemen

Leerlingen kunnen contact opnemen met de leerlingenraad door te mailen naar leerlingenraadharlingen@vestdijk.nl, een dm te sturen naar de @leerlingenraadrsg via Instagram of een briefje in de brievenbus van de leerlingenraad achter te laten (deze kun je vinden bij het planbureau in het hoofdgebouw). Ook kan een leerling een van de leden van de leerlingenraad gewoon aanspreken.

Overzicht huidige leden

De leerlingenraad bestaat uit de volgende leden (schooljaar 2023-2024):

  • Sara Ahmar - 5A (voorzitter)
  • Inge Reitsma - 6A
  • Daphne Stam - 6A
  • Svenya Aziz - 5H
  • Edda Kuipers - 5A
  • Thomas Hoekstra - 6A
  • Maria Alkhateb - 6A
  • Nykle Kuiken - 4H
  • Fiene Zuiderhof - 2A

RSG Simon Vestdijk is onderdeel van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord.
Copyright 2024 © Simon Vestdijk | Algemene voorwaarden & privacy