Aanmelden

Superleuk dat je kiest voor RSG Simon Vestdijk. Aanmelden kan via onderstaande knop.

Heb je vragen over je aanmelding? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@ovofn.nl.

Toelating plaatsing voor klas 1

De basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs vinden het belangrijk dat leerlingen goed worden overgedragen en op de juiste plek terecht komen zodat de leerling zich verder kan ontwikkelen. Er zijn hiervoor afspraken gemaakt over aanmelding, toelating en plaatsing van leerlingen in klas 1. De plaatsingswijzer is een hulpmiddel dat daarbij ingezet wordt. De basisschool geeft een bindend advies voor de leerling op basis van de toets resultaten van deze leerling over de afgelopen 3 jaar. Dat is vastgelegd in het leerlingvolgsysteem van de leerling. Hierbij worden ook andere aspecten meegewogen (bijvoorbeeld: methode-gebonden toetsen, werkhouding, motivatie, planningsvaardigheden).  

De toelatingscommissie op de school van RSG Simon Vestdijk beoordeelt alle aanmeldingen en zorgt voor plaatsing. Als een leerling niet aangenomen kan worden op het aangemelde niveau ontvangen de ouders/verzorgers hierover bericht. Wanneer de aanmelding wel leidt tot plaatsing, worden ouders hiervan ook op de hoogte gesteld. 

Het primair onderwijs maakt gebruik van de plaatsingswijzer om tot een passend advies te komen ten aanzien van het niveau. Meer informatie over de nieuwe regelgeving in verband met de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is te vinden op: nieuweregelgevingovergangpo-vo.

Nb: een leerling wordt maar bij één school voor voortgezet onderwijs aangemeld. Mocht de leerling daar niet worden geplaatst, dan kan hij of zij bij een andere school worden aangemeld. 

Overstapservice Onderwijs (OSO) 

Voor de leerling is het van belang dat de informatie die er door de jaren heen is verzamelt op een juiste manier wordt overgedragen. U kunt hierbij denken aan dyslexieverklaring en psychologisch onderzoek. Het uitgangspunt is dat de informatie ervoor zorgt dat de leerling zich verder kan ontwikkelen op het voortgezet onderwijs. Dit gaat via een digitale overstap service genaamd OSO. De basisschool zet daar alle informatie klaar voor het voorgezet onderwijs. Daarin zit een goedkeuringsmoment voor ouder(s)/verzorger(s) zodat je als ouder/verzorger weet welke informatie wordt overgedragen. De school waar de leerling heen gaat ‘haalt’ deze informatie digitaal op.

Warme overdracht 

Er wordt ook altijd een warme overdracht georganiseerd waarin de leerling ‘warm’ wordt overgedragen. Wat zijn de talenten en interesses van de leerling, hoe kunnen we als voortgezet onderwijs de leerling nog beter helpen? De groepsleerkracht bespreekt dit vaak vooraf met de ouder(s)/verzorger(s) zodat je als ouder/verzorger op de hoogte bent wat er besproken wordt. Het kan ook zijn dat je als ouder/verzorger nog wat mee wilt geven. Mocht dat uitgebreid zijn dan kan er altijd een aparte afspraak worden gemaakt met de gekozen school

RSG Simon Vestdijk is onderdeel van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord.
Copyright 2024 © Simon Vestdijk | Algemene voorwaarden & privacy