Time-INclusief

Nieuwe Ondersteuningsvoorziening bij Simon Vestdijk Franeker

Vanaf het schooljaar 2024-2025 biedt Simon Vestdijk Franeker extra ondersteuning aan leerlingen met een ondersteuningsvraag. Dit kan op diverse gebieden zijn, zoals gedragsvraagstukken, problemen rond angst en depressie of leerproblematiek. Om ons onderwijs nog inclusiever te maken willen wij met deze ondersteuningsvoorziening leerlingen die dit nodig hebben helpen hun persoonlijke doelen te behalen met intensieve hulp binnen school. De doelen van onze Time-Inclusief zijn: 

 • Voorkomen van schooluitval en thuiszitten 
 • Vermijden van verwijzing naar OPDC en VSO
 • Meer rust in de klas en school
 • Ontlasting en waar nodig ondersteuning van onze onderwijsprofessionals 
 • Aanbieden van individueel maatwerk binnen onze school
 • Leerlingen zodanig begeleiden dat ze weer volledig mee kunnen doen in de klas 
 • Zorgen dat leerlingen hun diploma op onze school kunnen halen 

Hoe we werken

Als een leerling, na overleg met het zorgteam, in aanmerking komt voor begeleiding in de Time-IN-Lounge worden er met de leerling, de ouders en de mentor afspraken gemaakt met het zorgteam en de begeleider van de Time-INclusief. De leerling wordt intensief begeleid en gevolgd en er zullen regelmatig evaluatiegesprekken met alle betrokkenen zijn, om bij te kunnen sturen waar nodig. Daarbij volgt de leerling de reguliere lessen waar het kan en is de leerling in de Time-IN-Lounge als het nodig is. Hierover worden heldere afspraken gemaakt. Uiteindelijk willen we toewerken naar een volledige zelfstandige schoolgang in de reguliere klas. Daarnaast biedt de Time-INclusief ook handelingsadviezen voor docenten.  

Doelen 

 1. Inclusiever onderwijs voor alle leerlingen, zodat er geen leerlingen thuis komen te zitten 
 2. Minder doorverwijzingen naar externe voorzieningen of speciaal onderwijs 
 3. Docenten structureel mogelijkheden geven voor overleg over klasdynamiek en individuele ondersteuningsvragen met betrekking tot individuele leerlingen 
 4. Dagelijkse aanspreekbaarheid en uitbreiding van ondersteuning binnen de school

Met deze voorzieningen willen we een sterk pedagogisch klimaat creëren, waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen en onderwijsprofessionals samenwerken aan inclusief onderwijs. 

Voor meer informatie, neem contact op met de school.

RSG Simon Vestdijk is onderdeel van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord.
Copyright 2024 © Simon Vestdijk | Algemene voorwaarden & privacy