Plaatsingsprocedure

Leerlingen uit groep 8 kunnen zich, naast het reguliere vwo, inschrijven voor het verrijkt vwo. Voor de ingeschreven leerlingen wordt via een brief een afspraak ingepland voor een intakegesprek. In juni vinden de intakegesprekken plaats met de leerlingen die zich hebben ingeschreven voor het verrijkt vwo-programma. Het doel van deze gesprekken is om te begrijpen waarom een leerling voor het verrijkte programma kiest, hoe de leerling het programma in klas 1 wil vormgeven, en om in te schatten of de leerling geschikt is voor deelname.  


Toelatingscriteria Verrijkt VWO

 • De leerling heeft een vwo-advies.
 • Er heeft een intakegesprek tussen leerling, ouder(s)/verzorger(s) en twee personeelsleden, plaatsgevonden, met daarin onder andere: 
 • een presentatie van de leerling,
 • een korte interview middels een vragenlijst,
 • een ingevuld activiteitenplan van minimaal 210 punten voor schooljaar 2024-2025 en
 • een ‘go’ als (niet bindend) advies van de commissie verrijkt vwo, bestaande uit twee personeelsleden.

Intakegesprek

Er vindt een intakegesprek tussen leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de commissie verrijkt vwo, bestaande uit twee personeelsleden, plaats.

Een intakegesprek heeft de volgende structuur:

 1. Ontvangst en kennismaking aanwezigheden.
 2. Presentatie door leerling.
 3. Doorlopen vragenlijst.
 4. Het activiteitenplan wordt ingevuld.
 5. De commissie verrijkt vwo hebben een kort overleg over het advies.
 6. Er wordt een go/no-go gegeven als (niet bindend) advies.
 7. Er worden heldere afspraken gemaakt over de inspanningsverplichting van verrijkt vwo.
 8. Er is ruimte voor eventuele vragen.
 9. Genodigden worden bedankt en afsluiting.RSG Simon Vestdijk is onderdeel van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord.
Copyright 2024 © Simon Vestdijk | Algemene voorwaarden & privacy