Over de organisatie

OVO Fryslân-Noord

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord bestaat uit de scholen van OSG Piter Jelles, RSG Simon Vestdijk en De Jutter.

Strategische Koers 2022 – 2026

Voor de komende vier jaar is een strategische koers vastgelegd voor OVO Fryslân – Noord (scholen van OSG Piter Jelles, RSG Simon Vestdijk en De Jutter). Deze is te bekijken via een interactieve pdf: Strategische Koers 2022 – 2026.

Daarnaast zijn er twee video’s gemaakt, een animatie die de strategische koers toelicht en een video waarin leerlingen vertellen over grensverleggend onderwijs. Beide kun je hieronder bekijken.

RSG Simon Vestdijk Harlingen en Franeker

RSG Simon Vestdijk heeft scholen in Harlingen en Franeker. Samen bieden we alle richtingen aan.

  • In Harlingen kies je voor vmbo, vmbo-lwoo, mavo, havo, atheneum of Technasium. Er zitten ongeveer 1.100 leerlingen op deze school.
  • In Franeker bieden we vmbo, vmbo-lwoo en mavo. Er zijn ongeveer 200 leerlingen op deze school. Deze school is kleiner. Sommige leerlingen vinden dat prettiger.

Missie en visie

RSG Simon Vestdijk heeft als missie:

  • Goed onderwijs geven, waarbij talenten van leerlingen worden herkend en ontwikkeld.
  • Goede resultaten behalen, waarbij leerlingen hier zelf steeds meer verantwoordelijkheid voor leren nemen.
  • Goede voorbereiding op het vervolgonderwijs en de maatschappij.

Opleidingsschool Frosk

De FROSK (Fryske Opliedings skoalle) is een partnerschap van lerarenopleidingen met scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland. Meer informatie lees je op www.frosk.frl of onze digitale schoolgids

Vacatures

Alle vacatures van RSG Simon Vestdijk zijn te vinden op de website van Mobiliteitscentrum Pompeblêd: www.pompebled.nl.

Scholen op de kaart

Via de onafhankelijke website van Scholen op de Kaart kun je alle informatie van RSG Simon Vestdijk vergelijken met andere scholen: www.scholenopdekaart.nl .

RSG Simon Vestdijk is onderdeel van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord.
Copyright 2024 © Simon Vestdijk | Algemene voorwaarden & privacy