Lid worden ouderraad?

De meeste scholen hebben naast een medezeggenschapsraad (MR) ook een ouderraad (OR). In de OR zitten vertegenwoordigers van de ouders. De OR kan de MR adviseren over onderwerpen die vooral voor de ouders belangrijk zijn. Ook kan de OR de MR vragen een advies door te geven aan het schoolbestuur. De leden van de OR worden door en uit de ouders gekozen.

Ben jij een betrokken ouder die het leuk vindt om mee te denken over ontwikkelingen op school, dan willen we graag dat je contact met ons opneemt. Je kunt dan een keertje een vergadering bijwonen om te kijken of het iets voor je is.


Het algemene e-mailadres is: or@vestdijk.nl.