Contact met ouders vinden we heel belangrijk, eerste aanspreekpunt voor vragen is de mentor, maar we organiseren natuurlijk ook ouderavonden. De invulling van deze avonden is divers; het kan gaan om kennismakingsavonden of om avonden rond een thema of onderwerp zoals de beroeps- of leerwegkeuze. Daarnaast zijn er ook contactavonden waar met vakdocenten over de resultaten van leerlingen kan worden gesproken. De avonden zijn opgenomen in de activiteitenkalender, maar ouders krijgen ook altijd een apart uitnodiging via de mail.