De digitale nieuwsbrief verschijnt ca. 6 keer per schooljaar. In de nieuwsbrief wordt teruggekeken op de activiteiten van de voorbije periode. Daarnaast is er praktische informatie opgenomen en wordt de activiteitenkalender van de komende periode getoond.

Schooljaar 2021-2022

Nieuwsbrief 1 locatie Harlingen – schooljaar 2021-2022

Nieuwsbrief 1 locatie Franeker – schooljaar 2021-2022

Nieuwsbrief 2 locatie Harlingen – schooljaar 2021-2022

Nieuwsbrief 2 locatie Franeker – schooljaar 2021-2022