Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een code waarmee zij kunnen inloggen in de cijferadministratie van Magister. Op deze manier kunnen zij de ontwikkeling in het cijferbeeld van hun zoon/dochter volgen.

Ouder(s)/verzorger(s) hebben ook de mogelijkheid om een deel van de Elektronische Leeromgeving (ELO) te bekijken, bijvoorbeeld de agenda, het huiswerk en eventueel de studiewijzers van hun kind.