De decaan is deskundig op het gebied van school- en beroepskeuze en, daarmee samenhangend, keuze van vakken en examenpakketten. De decaan is actief in de leerjaren waarin deze keuzes aan de orde zijn. Hij werkt met de leerlingen een voorlichtingsprogramma door, dat erop gericht is de leerlingen een bewuste keuze te laten maken. Ook ouder(s)/verzorger(s) worden in het keuzeprogramma betrokken.


Decanaat Harlingen

Voorlichting keuze vakkenpakket 4e klas voor 3 mavo

Presentatie voor 2M over klas 3


Decaan Franeker