De decaan is deskundig op het gebied van school- en beroepskeuze en, daarmee samenhangend, keuze van vakken en examenpakketten. De decaan is actief in de leerjaren waarin deze keuzes aan de orde zijn. Hij werkt met de leerlingen een voorlichtingsprogramma door, dat erop gericht is de leerlingen een bewuste keuze te laten maken. Ook ouder(s)/verzorger(s) worden in het keuzeprogramma betrokken.


Decaan vmbo Harlingen

Mevr. Y. Huizenga (yhuizenga@vestdijk.nl)


Decaan mavo Harlingen

Dhr. R. Abma (rabma@vestdijk.nl)

Voorlichting keuze vakkenpakket 4e klas voor 3 mavo

Presentatie voor 2M over klas 3


Decaan vmbo/mavo Franeker

Dhr. A. Broekhuizen abroekhuizen@vestdijk.nl
Dit decanaat heeft een eigen decanensite


Decaan havo/atheneum

Dhr. S. Faber (sfaber@vestdijk.nl)