Het is in het belang van de leerling dat een goed contact wordt opgebouwd tussen ouders/verzorgers en de school. Hoe meer men op de hoogte is van elkaars zaken, hoe beter het leerproces voor de leerling verloopt. Hier treft u o.a. meer informatie over de verschillende contactpersonen en contactmomenten die gedurende het schooljaar plaatsvinden.