Bestuurder

Mevrouw M.E. de Jonge

De bestuurder vormt het bevoegd gezag en heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Directeur

De heer G. Schutte

Bestuurder en directeur vormen samen de kerndirectie.

Sectorleiding

Binnen de school zijn twee sectoren:

Sector vmbo. De sector omvat de vmbo basis/kaderklassen 1 t/m 4, inclusief het lwoo;

Sector mavo/havo/atheneum. De sector omvat de mavo klassen 1 t/m 4, de havo klassen 1 t/m 5 (inclusief de technasiumklassen) en de atheneum klassen 1 t/m 6, inclusief de technasiumklassen.