Als er sprake is van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld (zoals grove pesterijen), kunt u contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs:
Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs, tel. 0900-1113111
(tegen lokaal tarief te bereiken tijdens kantooruren)

Vertrouwenspersonen intern

Harlingen:
Mw. C.M. Blok
tel. (06) 22 50 27 90

Franeker:
Mw. G. Groen
tel. (06) 33 30 87 64

Vertrouwenspersoon extern

Dr. J.W. Huisman
Sytzamaweg 23
8822 VB Arum
tel. (0517) 43 33 92