Internationalisering kent vele aspecten. Waar het gaat om de onderwijsinhoud kan gedacht worden aan kennis hebben van vreemde talen, op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen in de wereld, de effecten van globalisering en opkomende wereldeconomieën etc., maar ook het kennismaken en kunnen omgaan met andere leefwerelden, andere culturen op school, dichtbij huis en verder weg, tot in het buitenland aan toe, maken hiervan deel uit. De school wil leerlingen begeleiden in die kennismaking. We werken daartoe samen met scholen en organisaties in het buitenland om tot internationale uitwisselingen te komen. Er worden korte excursies naar Duitsland (zie hieronder voor meer informatie) en Frankrijk georganiseerd. Daarnaast zijn er meerdaagse excursies naar Londen, Berlijn en Parijs in 4 vmbo/mavo en 4 havo/5 atheneum klassen.

Uitwisseling Duitsland

Ons uitwisselingsprogramma is in 2000 gestart in het kader van EXPO 2000. Sinds dat jaar bestaat er in 3 atheneum een uitwisseling met onze partnerschool Niedersachsisches Internatsgymnasium uit Esens (vlakbij Aurich). Sinds 2014 hebben we er een nieuwe partnerschool bij, namelijk het Gymnasium uit Steinfurt (vlakbij Münster). De Nederlandse en Duitse leerlingen worden gedurende een schooljaar aan elkaar gekoppeld. Er wordt een 4-daags bezoek aan Duitsland gebracht en wij ontvangen de Duitse leerlingen 4 dagen.

Doelen van de uitwisseling zijn:

  • Kennismaken met een andere cultuur
  • Verblijf in een gastgezin
  • Lessen volgen
  • Samenwerken aan projecten in een vreemde taal

Het is een leerzame en onvergetelijke ervaring voor alle leerlingen.

Aan het einde van het schooljaar vindt er een presentatie-avond plaats. Op deze avond geven de Nederlandse leerlingen presentaties voor hun ouders, zodat deze ook een beeld krijgen van de uitwisseling. Als het uitwisselingsjaar met een voldoende wordt afgesloten ontvangen de leerlingen een certificaat.

Voor meer informatie over onze partnerscholen:

www.nige.de (Niedersachsisches Internatgymnasium in Esens)
www.arnoldinum.de (Gymnasium Arnoldinum in Steinfurt).

Contactpersonen RSG Simon Vestdijk:

Coordinator uitwisseling 3A partnerschool NIGE Gymnasium Esens: mevr. A. Zijlstra, alieszijlstra@vestdijk.nl
Coordinator uitwisseling 3A partnerschool Gymnasium Arnoldinum Steinfurt: mevr. C. de Groot-Huizenga, cdegroot@vestdijk.nl

transport-duitsland-europa-frankrijk-spanje-engeland-italie