Al een aantal jaren is het op RSG Simon Vestdijk Harlingen voor onderbouwleerlingen mogelijk om bijlessen te volgen die gegeven worden door bovenbouwleerlingen.

Voordelen

 • Het is fijn als leerlingen elkaar kunnen helpen.
 • Een bovenbouw-leerling helpt een onderbouw-leerling bij een bepaald vak.
 • Voor de bovenbouw-leerling biedt dit meer uitdaging en voor de onderbouw-leerling meer zelfvertrouwen voor een bepaald vak.
 • Onderwijs vraagt steeds meer maatwerk en daar sluiten bijlessen goed op aan.

Tarieven

 • Leerlingen uit 4A/5A/6A verdienen 6 euro per klokuur.
 • Leerlingen uit 3A verdienen 3 euro per klokuur.

Stappenplan

 • Leerling overlegt met mentor of bijles zinvol is of mentor raadt bijles aan.
 • Mentor benadert Gc
 • Gc geeft de gegevens van de bijlesgever door aan de mentor. De mentor geeft deze gegevens door aan de leerling.
 • Er worden zelfstandig afspraken gemaakt tussen bijlesnemer en bijlesgever.
  Bijlessen vinden plaats op een nader te bepalen locatie in school, bijvoorbeeld in de mediatheek of het studiehuis.
  In een contract worden de afspraken vastgelegd, bijvoorbeeld hoe vaak de bijles moet plaatsvinden, maar ook dat een afspraak door beide partijen niet op dezelfde dag mag worden afgezegd. Dit contract wordt door de ouder(s) van de bijlesnemer ondertekend.

Contactpersoon:
Mevr. C. de Groot-Huizenga (Gc), cdegroot@vestdijk.nl