Franeker is een kleinschalige locatie voor ongeveer 200 leerlingen. Op deze locatie wordt onderwijs geboden in een huiswerkluw concept.

Afdelingsfolder mavo: theoretisch, sport, zorg & welzijn
Afdelingsfolder Sport, Dienstverlening & Veiligheid
Afdelingsfolder Zorg & Welzijn breed

In Franeker zijn er 3 verschillende soorten tweejarige brugklassen:

  • Basisberoepsgericht met LWOO
  • Basis/kaderberoepsgericht
  • Mavo (vmbo gt)

Na de tweejarige brugperiode kunnen de leerlingen in Franeker naar:

  • 3 Zorg en Welzijn, basisberoepsgericht
  • 3 Sport, Dienstverlening en Veiligheid, basisberoepsgericht
  • 3 Zorg en Welzijn, kaderberoepsgericht
  • 3 Sport, Dienstverlening en Veiligheid, kaderberoepsgericht
  • 3 mavo
  • 3 mavo Welzijn
  • 3 mavo Sport

Met een diploma vmbo sport, Dienstverlening en Veiligheid en met een diploma mavo sport kan een drempelloze overstap gemaakt worden naar het CIOS, naar een andere sportopleiding of naar opleidingen voor veiligheidsberoepen.