Update coronavirus, 24-03-2022

24-03-2022

Update 24-03-2022

Terug naar normaal Het kabinet besloot op 15 maart jl. om de coronamaatregelen verder te versoepelen. De adviezen en maatregelen die er nog voor het voortgezet onderwijs waren, zijn daarmee vervallen. Dit betekent dat de reguliere onderwijsactiviteiten en lessituaties, zoals we die voor de coronaperiode kenden, inmiddels weer zijn opgepakt. Het is goed om te zien dat de scholen daarmee ook weer de echte ontmoetingsplek kunnen zijn voor leerlingen die zo belangrijk is en dat bijvoorbeeld ook de buitenlesactiviteiten en schoolreizen weer worden opgepakt.

Het betekent echter niet dat corona de wereld uit is en daarom blijven de basisadviezen om besmettingen te voorkomen van kracht. Ook blijft het advies om bij klachten thuis te blijven en een zelftest af te nemen. Het advies om preventieve zelftests af te nemen is vervallen, maar de zelftests blijven de komende periode nog gratis beschikbaar op de scholen voor leerlingen en medewerkers die er gebruik van willen maken.

Richtlijn voor het voortgezet onderwijs

De VO-raad heeft een beknopte richtlijn voor scholen in het voortgezet onderwijs opgesteld ter vervanging van het eerder geldende protocol. Hier lees je er meer over:

Volgende update

Zodra er gewijzigde maatregelen of nieuwe omstandigheden zijn met betrekking tot corona en de scholen van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk), communiceren we daarover. We hopen dat dit niet meer nodig is en gaan er vanuit dat deze update met betrekking tot corona vanuit OVO Fryslân-Noord de laatste is.

De vorige updates vind je op onze pagina met updates over het coronavirus.

RSG Simon Vestdijk is onderdeel van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord.
Copyright 2023 © Simon Vestdijk | Algemene voorwaarden & privacy