16 januari 2020

Jaarlijks publiceert Elsevier Weekblad in januari een onderzoek naar de beste middelbare scholen van Nederland. Dit jaar zijn maar liefst twee afdelingen van RSG Simon Vestdijk de winnaars van de provincie Friesland. Uit ‘Beste Scholen 2020’ blijkt namelijk dat de havo en de vwo afdeling het predicaat goed hebben gekregen.

Voor de havo is dit al het tweede jaar op rij. Teamleider bovenbouw havo, Rianne Schadron, is dan ook terecht trots: “Het predicaat is een beloning op het werk van de school en van onze docenten. Het laat zien dat we iedere dag weer, het beste uit onze leerlingen willen halen, waarbij we kansen willen bieden aan leerlingen. Iedere dag opnieuw willen we ons onderwijs verbeteren”. Voor RSG Simon Vestdijk is het dubbelop feest, want ook de vwo afdeling komt als beste van Friesland uit de bus. Teamleider bovenbouw vwo, Geu Luik, is ook buitengewoon blij met het resultaat: “In een tijd waarin lerarentekort en leerlingenkrimp een belangrijke rol spelen, is het buitengewoon knap dat we keer op keer goede onderwijsresultaten weten neer te zetten”.

Onderzoek
Het onderzoek van Elsevier Weekblad wordt gebaseerd op een viertal indicatoren die de onderwijsinspectie ook gebruikt: onderwijspositie (positie van leerlingen in de derde klas t.o.v. het basisschooladvies), onderbouwsnelheid (percentage van leerlingen dat onvertraagd de derde klas bereikt), bovenbouwsucces (percentage leerlingen dat overgaat, en in een keer het diploma behaalt) en het gemiddelde cijfer van het centraal eindexamen. Elsevier Weekblad gebruikt hierbij het gemiddelde van de drie meest recente schooljaren. De afdelingen havo en vwo scoren op de indicator onderbouwsnelheid ‘super’. Dat wil zeggen dat beide afdelingen bij de beste 15% van Nederland behoren. Ook het gemiddelde cijfer van het centraal eindexamen van de havo wordt beoordeeld als ‘super’. Alle overige indicatoren scoren voldoende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open dag
De uitslag van ‘Beste Scholen 2020’ is een steuntje in de rug voor de voorbereidingen die worden getroffen voor de Open Dag. Op woensdag 5 februari is van 15.30-20.30 uur de Open Dag van de vestiging Harlingen en op donderdag 6 februari van 12.00-14.30 de doe-middag en van 19.00-21.00 de infoavond van de vestiging Franeker. Op bruisende wijze laat de school, haar docenten en leerlingen zien wat de vestiging allemaal te bieden heeft. Leerlingen van de basisschool uit groep 7 en groep 8 zijn samen met hun ouders van harte welkom om de Open Dag en doe-middag van RSG Simon Vestdijk te bezoeken, om te zien wat de school in huis heeft.

Terug naar Nieuws