Lesaanbod verrijkt vwo

Programma

Leerlingen die deelnemen aan het verrijkt programma volgen het reguliere vwo-programma, maar krijgen daarnaast twee lesuren verrijkt vwo per week. Tijdens deze uren zullen zij, afhankelijk van hun gekozen traject, een instructieles en een zelfstandige verwerkingsles volgen. We streven ernaar om wekelijks een instructieles aan te bieden, maar er kan ook een persoonlijk programma worden samengesteld voor individuele trajecten.  

Er is een overweging gemaakt om deze lessen tijdens VWT-lessen aan te bieden, maar vanuit onze visie krijgen leerlingen altijd de mogelijkheid geboden om toch aan deze lessen deel te nemen.  

Begeleiding

Net als alle leerlingen in 1A, hebben leerlingen een persoonlijke mentor en coach toegewezen gekregen. De mentor en coach houdt de voortgang en prestaties van al zijn mentorleerlingen in de gaten. Om de voortgang in het verrijkte programma te monitoren en waar nodig bij te sturen, is er een begeleider. Deze is er ook als eerste aanspreekpunt voor deze leerlingen.
Deze begeleider werkt nauw samen met de mentor in 1A.

Lessentabel klas 1  

Lessen volgens rooster

Verrijkt vwo
Aardrijkskunde
2

Aardrijkskunde
2
Biologie 2
Biologie 2
Duits 2
Duits 2
Engels 2
Engels 2
Frans 2
Frans 2
Fries 0,3
Fries 0,3
Geschiedenis 2
Geschiedenis 2
Handvaardigheid 1
Handvaardigheid 1
LO 3
LO 3
Mentorles 1
Mentorles 1
Muziek 1
Muziek 1
Nederlands 3
Nederlands 3
O&O 2
O&O 2
Tekenen 1
Tekenen 1
Wiskunde 3
Wiskunde 3
WON 2
WON 2Verrijkt vwo 2
Totaal 29,3
Totaal 31,3

Facultatief

Facultatief
Coachtijd 1
Coachtijd 1
Fleslessen 1,5
Flexlessen 1,5
Totaal 2,5
Totaal 2,5


Verrijking binnen lessen klas 1

Leerlingen zullen bij drie vakken een verrijkingstraject volgen, namelijk bij L.O., Nederlands en Wiskunde. Dit verrijkingstraject wordt aangeboden gedurende het schooljaar en zal binnen de lessen vorm gegeven worden.


RSG Simon Vestdijk is onderdeel van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord.
Copyright 2024 © Simon Vestdijk | Algemene voorwaarden & privacy