22 juli 2016

Voor leerlingen door leerlingen, de “eilandtutor”.

Op onze school start jaarlijks een aantal nieuwe leerlingen die woonachtig of afkomstig zijn van Terschelling of Vlieland. Uit ervaring weten we dat de overstap van het eiland naar de vaste wal voor sommige leerlingen een grote stap kan zijn. Als school doen we ons best om de overstap voor de eilanderleerlingen zo klein mogelijk te maken.

Een van de nieuwe activiteiten die we hiervoor opgezet hebben is het ‘eiland-tutorschap’. Een eilandtutor is een leerling die al enige tijd bij ons op school zit en woonachtig of afkomstig is van Terschelling of van Vlieland. Iedere nieuwe eilandleerling krijgt, naast de persoonlijke mentor een eilandtutor toegewezen.

De eilandtutoren weten uit ervaring tegen welke vragen en zaken de nieuwe eilandleerlingen kunnen aanlopen en zij kunnen hen dan ook bij uitstek daarbij helpen.
De mentor blijft natuurlijk het eerste aanspreekpunt voor de leerling en voor de ouder(s)/verzorger(s).

Terug naar Social Media (Harlingen)