13 april 2017

RSG Simon Vestdijk op excursie naar Den Haag

3 havo draait doorrrrr!
Alle leerlingen van 3 havo van RSG Simon Vestdijk zijn vandaag op excursie naar Den Haag. Daar bezoeken we het Escher Museum en het Museon.

In het Escher Museum krijgen de leerlingen een rondleiding en voeren we opdrachten uit over ‘vlakverdelingen’ voor de vakken wiskunde en tekenen .

Voor het vak aardrijkskunde gaan we naar het Museon dat voor de gelegenheid is omgebouwd tot een echte televisiestudio. Na een flitscursus over klimaatbegrippen als ‘broeikaseffect’, ‘gletsjersmelt’ en ‘zeespiegelstijging’ maken de leerlingen daar een uitzending – à la De Wereld Draait Door- over klimaatverandering. Ook bezoeken we de tentoonstelling over de bewegende aardkorst en vulkaanuitbarstingen.

We gaan er een leuke en leerzame dag van maken.

Terug naar Social Media (Harlingen)