15 maart 2017

RadioStad Harlingen op onderzoek op de rsg

Vandaag, op de verkiezingsdag houdt Radio Stad Harlingen een grootschalig onderzoek onder de Harlinger bevolking. De Gemeente Harlingen heeft toestemming verleend om deze te laten plaats vinden in de nabijheid van de stembureaus in Harlingen. Hiermee proberen ze in contact te komen met luisteraars en de bekendheid met Radio Stad Harlingen te meten. De omroep wil graag weten welke programma’s de voorkeur genieten. Tevens zijn ze benieuwd naar de mening van de samenleving over het belang van een lokale omroep in Harlingen. De uitkomst van de enquête zal leidend zijn bij het in de toekomst te voeren beleid en de programmering van Radio stad Harlingen. Ook hopen ze met deze actie nieuwe medewerkers te werven, zoals technici en programmamakers.

Op een nog nader te bepalen datum zullen ze de RSG Simon Vestdijk weer bezoeken om bij de jongeren de mening te peilen.

Terug naar Social Media (Harlingen)