8 juli 2016

Pub Quiz 2016 in 1A2 en 1H3

Een jaar Engelse les hebben de leerlingen van 1A2 en 1H3 afgesloten met een Pub Quiz.
Who is the creator of Mickey Mouse? Is the sun a planet? Am, is, are are the forms of the verb….? What is the name of the British Queen? Where can you find Big Ben? What is the freezing point of water? Who was famous for his Moonwalk? What is the capital of Australia (de laatste wel een lastige vraag J ) Natuurlijk wilde iedereen winnen en deed fanatiek mee. En ze waren goed. In 1A2 was het zelfs erg spannend wie da prijs ging winnen omdat alle teams bijna hetzelfde aantal punten hadden. “Wanneer komen de moeilijke vragen?”, vroegen ze. Trots was mevrouw Boykovska op alle leerlingen van deze twee klassen. Natuurlijk werden de lessen afgesloten met iets lekkers en veel gelach!

Ms Boykovska

Terug naar Social Media (Harlingen)