27 februari 2017

Leerling Misha Finadorin (5 VWO) in tweede ronde Wiskunde Olympiade!

De Nederlandse Wiskunde Olympiade is een jaarlijkse wiskundewedstrijd voor leerlingen van havo en vwo. Alle leerlingen van klas 1 t/m 5 met belangstelling voor wiskunde kunnen meedoen aan de eerste ronde. Deze wordt altijd in januari/februari gehouden op alle deelnemende scholen. De speelse maar uitdagende opgaven testen de creativiteit en wiskundig inzicht. Dit jaar hebben er wederom meer dan tienduizend leerlingen meegedaan aan de eerste ronde, in totaal 10.531 leerlingen. De volgende leerlingen gingen door naar de tweede ronde: leerlingen uit 5 vwo en 5 havo met 20 punten of meer, leerlingen uit 4 vwo en 4 havo met 18 punten of meer en leerlingen uit klas 1, 2 en 3 met 16 punten of meer.
Misha haalde maar liefst 26 punten van de 36 te behalen punten! Door tijdgebrek kwam hij niet meer toe aan de laatste twee opgaven, die ieder 5 punten waard waren. Alle overige oplossingen van Misha waren goed!
Er worden in totaal 991 leerlingen uitgenodigd voor de tweede ronde. De tweede ronde wordt op 17 maart gehouden op twaalf universiteiten. De beste ca. 130 leerlingen worden vervolgens uitgenodigd voor de finaletraining en de finale op 15 september 2017. Spannend!

Terug naar Social Media (Harlingen)