16 maart 2017

Gezocht!

De sectie Engels is voor het toetsen van spreekvaardigheid in mavo en havo 3 op zoek naar (near) native speakers om leerlingen te beoordelen. We toetsen deze spreekvaardigheid door middel van een Taaldorp, The English Village.

Er wordt deze dag een Engels dorp nagebootst en in dit dorp voeren de deelnemers informele gesprekken bij bijvoorbeeld de dokter, de politie of in een winkel. De bewoners van het dorp zijn de beoordelaars.

Het Taaldorp vindt plaats op maandag 12 juni (ochtend en middag). Voorafgaande, op 2 juni om 13:30 uur vindt er een korte bijeenkomst plaats waar wordt uitgelegd hoe te beoordelen. Lijkt het u leuk om dit mee te maken en ons te helpen dan ontvangen wij graag uw gegevens op <a target="_blank" rel="nofollow" href="y.visser@vestdijk.nl”>y.visser@vestdijk.nl.

Terug naar Social Media (Harlingen)