22 juni 2017

Bezoek groep 5 OBS T Wad aan rsg Simon Vestdijk

Afgelopen maandag brachten de leerlingen van groep 5 van obs ’t Wad een bezoek aan de rsg Simon Vestdijk. Nadat de leerlingen enthousiast welkom werden geheten door de heer Donker, teamleider onderbouw, volgden de leerlingen een les Duits van mevrouw de Groot-Huizenga. Na afloop konden ze zich al kort voorstellen en kenden zij de getallen. Daarna volgde een rondleiding door de school, dit maakte veel indruk.

De leerlingen waren erg enthousiast over dit korte bezoek en ook de RSG vond het erg leuk deze leerlingen te mogen ontvangen. Met een leuk presentje keerden zij weer terug naar hun eigen school.

Terug naar Social Media (Harlingen)