6 april 2017

Anglia examen 2017

6 April 20017 was weer een heugelijke dag voor de RSG Simon Vestdijk te Harlingen en helemaal voor de sectie Engels. Op deze dag deden er namelijk 370 leerlingen mee aan het Anglia examen. En wel voor de elfde keer! Het aantal leerlingen dat meedoet neemt niet af, maar blijft stabiel. En of het kwam omdat Anglia 20 jaar bestaat, of dat het toeval was, maar we kregen een Flying Inspector, Sebastiaan Posma, vanuit het hoofdkantoor uit Chichester (Engeland) op bezoek die de examensessie kwam inspecteren. Hij schrijft nog een rapport, maar hij deelde alvast mee dat hij onder de indruk was van de organisatie en de manier waarop alles geregeld was. Hij noemde prestatie zelfs “outstanding”!

RSG Simon Vestdijk geeft leerlingen de kans om mee te doen aan het examen omdat blijkt dat het aanbieden van diploma’s op internationaal niveau leerlingen stimuleert om op een andere manier Engels te oefenen. Ieder examen toetst luister-, lees- en schrijfvaardigheid. Het examen wordt op de eigen school gemaakt, maar altijd in Engeland nagekeken. De beginnerniveaus blijken goed aan te sluiten op de basisschool en de brugklas en de hogere niveaus op de vervolggroepen van VMBO/HAVO/VWO.

Het grote verschil met andere bekende examens als Cambridge, Oxford en London Chamber of Commerce zit in het aantal instapniveaus. Het Anglia examen kent veertien niveaus, waarvan het (Accept)Proficiency Level toegang geeft tot Engelse Universiteiten en Hogescholen (UCAS), maar ook in Nederland is er groeiende erkenning. De Anglia niveaus zijn ook gekoppeld aan het Common European Framework. Het hoogste niveau waarop examen kan worden gedaan is Masters en er waren dit jaar 16 leerlingen die deze uitdaging aan durfden te gaan.

Een groot voordeel van dit nog steeds groeiende project, zowel qua kandidaten als deelnemende scholen, is dat de leerling in overleg met de docent en na het afnemen van een zogenaamde placement-test een niveau kiest dat bij hem past. In het maken van de keuze kan de leerling gebruik maken van de examens die op de website van Anglia te vinden zijn. Oud examens en ander oefenmateriaal zijn gratis te downloaden en de leerling kan zelfstandig oefenen.

Omdat de leerling examen doet op eigen niveau is het slagingspercentage hoog. De uitslag wordt in termen als refer, pass, credit en distinction aangegeven. Er wordt bij de verschillende vaardigheden (reading, writing en listening) vermeld worden hoe er is gescoord. Bij een voldoende resultaat wordt een certificaat afgegeven.

De uitslag wordt bekendgemaakt op 23 mei op de website: anglianetwork.eu. en op school.

Voor leerlingen die graag nog iets extra’s aan hun Engels willen doen: van 28 augustus t/m 1 september vindt er in Leeuwarden een Summer School plaats. Voor meer informatie en opgave: http://anglianetwork.eu/summer-schools/leeuwarden

Terug naar Social Media (Harlingen)