In de eerste klas gaat het heel anders dan op de basisschool, daarom is er natuurlijk een speciaal introductieprogramma bij de start van het schooljaar. Er zijn veel verschillende vakken verspreid over de dag, waardoor er veel afwisseling is, maar dit vraagt ook heel wat van leerlingen. Wij helpen bij het plannen en organiseren van het (huis)werk dat bij de vakken hoort.

Een van de vakdocenten is de mentor van de klas. De mentor is een docent die lesgeeft aan de klas en degene waar de leerlingen bij terecht kunnen als ze vragen hebben. Ook houdt hij (of zij) de resultaten van de leerlingen in de gaten. Hij besteedt aandacht aan het functioneren van de leerling in de groep en hij draagt zorg voor een plezierige sfeer in de klas. Aan het begin van het schooljaar is er een speciale ouderavond voor de eerste klassen waarop ouders kennis kunnen maken met de mentor.