Talentontwikkeling

RSG Simon Vestdijk staat voor goed onderwijs waarbij talenten van leerlingen worden herkend en ontwikkeld! Dat lukt ons goed, want onze leerlingen halen mooie resultaten! Niet iedereen leert op dezelfde manier, daarom stellen docenten leerdoelen voor leerlingen en zoeken ze naar daarbij passend maatwerk.

Maatwerk

Maatwerk bieden wordt makkelijker als er óók gebruikt wordt gemaakt van digitale leermiddelen in plaats van alleen maar van boeken om uit te leren en te oefenen.
Alle mogelijkheden en hun beperkingen op een rij zettend vinden we op dit moment de iPad nog steeds het beste device voor het toepassen van maatwerk.

RSG Simon Vestdijk Harlingen combineert boek én iPad

De iPad in de les

We gaan er vanuit dat iedere brugklas leerling tijdens de lessen een iPad kan gebruiken. In sommige lessen zal dat veel gebeuren, in andere lessen minder. Dat is afhankelijk van wat het doel is van de les, wat er gebeuren moet én wat het beste is voor een individuele leerling of voor een groep. Er valt veel te kiezen: leren uit een boek, oefenen op papier of werken met de iPad. De docent zal steeds kijken wat het beste is voor de leerling en de groep.

Iedereen een iPad

We zorgen ervoor dat iedere brugklasser een iPad kan gebruiken als de docent dat handig vindt. Ouders kunnen de iPad met korting aanschaffen of een bruikleenregeling met de school treffen. Informatie over het vereiste type (met toebehoren) en de prijs wordt met ouders/verzorgers gecommuniceerd. Het type iPad dat op dit moment wordt gebruikt en de bijbehorende regelingen zijn te vinden op onze website.

Aanschaf iPad

Voor meer informatie over de aanschaf van de iPad, klik HIER.


Meer informatie over ons onderwijs en de ondersteuning treft u hieronder aan:

Simon Vestdijk heeft als missie:

  • Goed onderwijs geven, waarbij talenten van leerlingen worden herkend en ontwikkeld.
  • Goede resultaten behalen, waarbij de leerlingen wordt geleerd hier zelf steeds meer verantwoordelijkheid voor te nemen
  • Goede voorbereiding op het vervolgonderwijs en de maatschappij

Leermiddelen

Iedere leerling is anders, zowel in capaciteiten, werkhouding als aanpak. Om een goede invulling te geven aan de missie van RSG Simon Vestdijk vinden we het van belang om in ons onderwijs leerdoelen te stellen en zicht te hebben op wat elke leerling nodig heeft. Daarbij kiezen we werkvormen en de juiste begeleiding passend bij onze leerlingen. Dat betekent dat we als school op zoek gaan naar meer maatwerk voor de leerling, in de klas én daarbuiten.

Wij vinden dat het gebruik van digitale middelen in aanvulling op boeken daarbij een toegevoegde waarde heeft, namelijk:

  • het biedt toegang tot een scala aan bronnen en gereedschappen
  • het kan instructie en verwerking verrijken
  • het biedt leerlingen mogelijkheden om te oefenen en feedback te ontvangen op hun eigen niveau
  • het biedt docenten (en ouders/leerlingen) mogelijkheden om vorderingen van leerlingen te volgen
  • het biedt aanvullende mogelijkheden voor interactie binnen en buiten de les

Leermiddelen voor alle 1e klassers m.i.v. schooljaar 2018-2019

Om de toegevoegde waarde van digitale middelen in te kunnen zetten voor alle leerlingen, werkt Simon Vestdijk Harlingen vanaf augustus 2018 in alle 1e klassen met een combinatie van boeken en digitale leermiddelen.

Dit betekent dus niet dat alle boeken digitaal worden: we zetten juist in op een rijke en afwisselende leeromgeving waarin digitale middelen ons bestaande onderwijs versterken en moderniseren, met behoud van het goede dat er al is.

Device

Om bovenstaande mogelijk te maken, beschikt elke leerling in de 1e klas vanaf augustus 2018 over een device. We hebben zorgvuldig onderzoek gedaan en daaruit geconcludeerd dat de iPad op dit moment het beste aansluit bij de visie van onze school zowel op onderwijskundig als technisch gebied. Ook hebben we de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het werken met een iPad. In schooljaar 2018-2019 zullen we daarom blijven werken met de iPad.

Ondersteuning en huiswerk

Persoonlijke begeleiding en het ontwikkelen van studievaardigheden vormen een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Onze docenten zijn daarbij van essentieel belang. Ze bieden structuur en begeleiding in de gewone lessen, maar ook in hulplessen en (leer)werkuren.

De hulplessen worden iedere dinsdag en donderdag het 1e uur gegeven. Het werkuur vindt aan het einde van de vrijdagmorgen plaats.

Leerlingen blijven de mogelijkheid houden om na afloop van de lessen – onder toezicht – huiswerk te maken in onze mediatheek van maandag t/m donderdag tot 17.00 uur.

RSG Simon Vestdijk Franeker en iPad onderwijs 

Op deze kleinschalige vmbo/mavo locatie wordt in alle klassen, dus vanaf klas 1 t/m klas 4, voornamelijk met de iPad gewerkt. Dit betekent dat alle leerlingen in Franeker in het bezit van een iPad moeten zijn. Voor de aanschaf geldt vanzelfsprekend de regeling zoals hierboven voor de locatie Harlingen beschreven staat.

Ondersteuning en huiswerk

De locatie Franeker heeft een huiswerkluw concept. Dit betekent dat de begeleiding in de lessen erop gericht is dat leerlingen zoveel mogelijk kennis verwerven en leren in de lessen zelf. Vaak gaat het ook om leren door te doen. Docenten hebben hierbij dan ook een coachende rol. Ze houden goed in de gaten dat leerlingen geen achterstanden oplopen.

Tot slot

Met bovenstaande bieden we onze leerlingen een rijke en uitdagende leeromgeving aan en kunnen we leerlingen optimaal begeleiden naar een passend diploma en voorbereiden op een succesvolle overgang naar vervolgopleiding en maatschappij.