De gewone aanmelding gaat meestal via de toeleverende basisscholen. Zij krijgen de aanmeldingsformulieren van onze school toegestuurd. Aanmelding van leerlingen los van de basisschool is natuurlijk altijd mogelijk, bijvoorbeeld in geval van verhuizing naar onze regio. Voordat wij u een aanmeldingsformulier toe kunnen sturen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. U kunt deze aan ons doorgeven d.m.v. onderstaand formulier.

Het invullen en insturen van onderstaand formulier en van het toegezonden aanmeldingsformulier is geen garantie voor plaatsing. Nadat de formulieren zijn ingevuld en ingestuurd onderzoekt de school of plaatsing mogelijk is.


Aanmeldingsformulier
Bezig met versturen

Voor al uw vragen m.b.t. de aanmelding kunt u een e-mail sturen naar: leerlingenadministratie@vestdijk.nl.