27 juni 2016

Zaterdag 25 juni was de finale van de wedstrijd ‘Jouw idee voor de Waddenzee’ van de Waddenvereniging. Een aantal groepjes van onze tweede klassen WON waren door naar deze finale-dag. Het was een super gezellige, leerzame en interessante dag in de Neushoorn te Leeuwarden.

De drie meiden op de foto hebben zelfs de publieksprijs gewonnen met hun idee voor de Waddenzee. Een ander groepje won de tweede publieksprijs. En een derde groepje kreeg een eervolle vermelding van de jury voor hun verhaal.

Terug naar Social Media (Franeker)