2 juni 2017

Het Fries Museum presenteert Eindwerk, begin van nieuw talent, eindexamenwerken beeldende vorming van voortgezet onderwijsleerlingen uit heel Friesland. Het is het derde jaar dat deze presentatie wordt georganiseerd.
Dit jaar meldden 21 scholen van verschillende onderwijsniveaus zich aan. De presentatie is vanaf 7 juni te bewonderen op de mezzanine van het Fries Museum.

Op de RSG Simon Vestdijk is dit jaar gekozen voor het eindexamenwerk van Sipke Hager, klas 6A.
Titel van het eindexamenwerk: ‘Een mooie dag’.

De opening vindt plaats op woensdagmiddag 7 juni in het bijzijn van klasgenoten, familie, docenten en andere belangstellenden. De Leeuwarder Courant besteedt aandacht aan dit project door een aantal werken in de krant te tonen. De tentoonstelling is tot en met 2 juli te bezoeken.

Terug naar Social Media (Franeker)