13 oktober 2016

De 2e klassen WON hadden donderdag 6 oktober en donderdag 13 oktober twee gastlessen over de Waddenzee werelderfgoed. Het eerste college werd verzorgd door dhr. Berkhuysen; directeur van de Waddenvereniging. Hij vertelde een interessant verhaal over de aanleg van de nieuwe vismigratierivier in de Afsluitdijk. Het tweede college werd verzorgd door dhr. de Haan en mevr. Scheffer van Waddenzee werelderfgoed. Zij vertelden over het waarom en het belang van werelderfgoed en de invloed van toerisme.
Beide zeer verzorgd en leerzaam voor onze leerlingen!!

Terug naar Social Media (Franeker)