Doelgroep

Het verrijkt vwo is ontwikkeld voor leerlingen die zich verder willen ontplooien en excelleren buiten het reguliere curriculum. Deze leerlingen zijn vaak enthousiast, gemotiveerd, creatief, kritisch, analytisch en hebben een sterk doorzettingsvermogen. Ze willen zelf dingen uitzoeken, zien verbanden en hebben een goed begrip van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Ze zoeken graag uitdagingen op en worden gestimuleerd door het behalen van goede resultaten. Ze presteren op specifieke gebieden en streven ernaar om tot de besten te behoren en van betekenis te zijn in de wereld om ons heen, hoe groot die impact ook mag zijn.  

De diversiteit binnen deze groep getalenteerde leerlingen is groot, omdat ze niet op alle disciplines hoeven uit te blinken. Dit vraagt om onderwijs en begeleiding die steeds meer op maat wordt aangeboden gedurende de vwo-periode. Vanuit de ontwikkelingspsychologie is het belangrijk te erkennen dat elk individu zich op een unieke manier ontwikkelt en verrijking op een voor hen passende manier beleeft. De ene leerling vindt voldoende uitdaging in kleinere, afgebakende taken en opdrachten, terwijl een ander meer behoefte heeft aan grootschaligere verrijking. Voor deze laatste groep is, naast een verrijkt vwo, een versneld vwo-traject aan te raden, vooral als ze al precies weten wat ze na hun vwo-opleiding willen doen.  

Leerlingen starten na een intakeproces in een homogene 1A-klas, waarin ook verrijkt vwo-leerlingen zitten. Twee lessen verrijkt vwo worden in het lesrooster opgenomen, zodat leerlingen gericht kunnen werken aan hun zelfgekozen verrijkte programma. De taken kunnen zij binnen deze tijd afronden, waardoor deze extra belasting nauwelijks belemmeringen oplevert voor het reguliere vwo-traject.

RSG Simon Vestdijk is onderdeel van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord.
Copyright 2024 © Simon Vestdijk | Algemene voorwaarden & privacy