Slagingspercentages na 2e tijdvak

Slagingspercentage na 2e tijdvak Franeker BB 100% Franeker KB 96% Franeker Mavo 95% Harlingen BB 100% Harlingen KB 100% Harlingen Mavo 87% Harlingen Havo 93% Harlingen VWO 96%

28 juni 2019

Opnieuw trots: Havo-afdeling Simon Vestdijk de beste van de provincie!

We zijn trots dat onze havo-afdeling in het Elsevieronderzoek van 2019 tot de beste van de provincie Friesland is uitgeroepen. Elsevier baseert zich op harde gegevens van de Inspectie. De combinatie van weinig zittenblijvers in de gehele havo-afdeling én hoge eindexamencijfers hebben tot deze prachtige uitkomst geleid.

22 januari 2019

OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk koersen op een bestuurlijke fusie

        Toekomstige demografische krimp aanleiding voor verdergaande samenwerking scholengemeenschappen OSG Piter Jelles (Leeuwarden, Dokkum, Kollum en St.-Annaparochie) en RSG Simon Vestdijk (Harlingen en Franeker) hebben een haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren naar een bestuurlijke fusie. Beide scholengemeenschappen staan er goed voor wat betreft leerlingenaantal en zijn ook beide financieel gezond. Aanleiding voor het […]

8 mei 2018

Trots! RSG Simon Vestdijk behoort tot de beste scholen van Nederland

RSG Simon Vestdijk locatie Franeker wordt in het Elsevier Weekblad vermeld op een lijst van 41 ‘superscholen’ die als beste uit het onderzoek komen. De scholen zijn beoordeeld op vier onderdelen. Het eerste is de onderwijspositie: op welk niveau de leerling in de derde klas is uitgekomen vergeleken met het advies van de basisschool. Het tweede […]

19 januari 2018
1 2