De school houdt nauwkeurig een afwezigheidsregistratie bij. Elke afwezigheid moet (vooraf) gemeld zijn door ouder(s)/verzorger(s). Afwezigheid van de leerlingen dient telefonisch vóór 10.00 uur gemeld te worden bij het leerlingenbureau. Indien dit niet het geval is worden de ouders telefonisch of schriftelijk benaderd om alsnog een reden voor de afwezigheid door te geven. Afwezigheid (ziek, dokter, tandarts en andere vormen van absentie) kan doorgegeven worden via telefoonnummer: 0517-432900.

Onze telefooncentrale is voorzien van een keuzemenu.

Voor de locatie Harlingen, kiest u 1 in het hoofdmenu.

Daarna kiest u:

  • 1 voor het leerlingenbureau vmbo
  • 2 voor het leerlingenbureau mavo, havo, atheneum

Voor de locatie Franeker, kiest u 2 in het hoofdmenu.


Is een leerling ongeoorloofd afwezig of regelmatig te laat dan volgt de school de werkwijze zoals vermeld in het verzuimprotocol.