_i6a9121

In Harlingen kunnen lestijden per klas en per dag verschillend zijn tijdens het 5e en 6e uur.
Een klas heeft pauze van 12.10 – 12.40 uur of van 13.00 – 13.30 uur.

Schoolactiviteiten kunnen plaatsvinden tussen 8.00-16.00 uur

Vrijdagmiddag is vanaf 13.00 uur lesvrij. Hoewel de vrijdagmiddag in principe lesvrij is, kunnen hier verplichte activiteiten, zoals inhaaltoetsen voor leerlingen ingepland worden uit zowel de onder- als de bovenbouw. We vragen hier rekening mee te houden.