Diverse protocollen en regelingen

Bevorderingsnormen 20-21 (versie juni 2021)
Protocol Bijzonder verlof
Dyslexieprotocol
Handboek Governance OVO Fryslân-Noord – maart 2021
Informatieplicht gescheiden ouders
Integriteitscode
Jaarverslag en jaarrekening 2019
Leerlingenstatuut
Leerplichtwet
Notitie doorstroom mavo-havo / havo-vwo
Pakketpolis Verzekeringen
Pestprotocol
Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO
Schoolplan 2020-2024
Schoolregels
Verzuimprotocol
Zorgplan

 

Examens 2020-2021

Examenreglement 2020-2021

Examenboekje vmbo 2021 (locatie Harlingen)
Examenboekje mavo 2021 (locatie Harlingen)
Examenboekje havo 2021
Examenboekje atheneum 2021

PTA 3B 2020-2022 Franeker
PTA 3K 2020-2022 Franeker
PTA 3M 2020-2022 Franeker

PTA 4 Basis 2019 2021 Franeker
PTA 4 Kader 2019 2021 Franeker
PTA 4 Mavo 2019 2021 Franeker

PTA 3B 2020-2022 Harlingen
PTA 3K 2020-2022 Harlingen
PTA 3M 2020-2022 Harlingen

PTA 4B 2019-2021 Harlingen
PTA 4K 2019-2021 Harlingen
PTA 4M 2019-2021 Harlingen

PTA 4M D&P beroepskeuzevakken 2020-2021
PTA 4BK D&P beroepskeuzevakken 2020-2021

PTA 4A 2020-2023
PTA 4H 2020-2022
PTA 5A 2019-2022
PTA 5H 2019-2021
PTA 6A 2018-2021

Wat te doen bij…

Hoe de school omgaat met bijvoorbeeld geweld, sexuele intimidatie etc. is te lezen in de diverse protocollen:

Drugs of alcoholgebruik
Geweld
Kindermishandeling
Loverboys
Misbruik van internet en mobiele telefoon
Ongeoorloofd schoolverzuim – spijbelen
Seksuele intimidatie
Vernieling, diefstal en afsteken van vuurwerk
Wapenbezit