Diverse protocollen en regelingen

Bevorderingsnormen 19-20 
De bevorderingsnormen zijn in veel gevallen gewijzigd. De gewijzigde bevorderingsnormen zijn in mei 2020 per mail naar ouders en leerlingen verstuurd.
Bijzonder verlof

Dyslexieprotocol
Handboek Governance september 2018
Informatieplicht gescheiden ouders
Integriteitscode
Jaarverslag en jaarrekening 2019
Leerlingenstatuut september 2018
Leerplichtwet
Pakketpolis Verzekeringen
Pestprotocol
Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO
Schoolregels
Verzuimprotocol
Zorgplan

Examens 2019-2020

Examenreglement 2019-2020 (aangepaste versie mei 2020)

3-vmbo BK en 3 mavo Harlingen en Franeker

PTA 3Basis 2019 2021 locatie Franeker
PTA 3Basis 2019 2021 locatie Harlingen
PTA 3Kader 2019 2021 locatie Franeker
PTA 3Kader 2019 2021 locatie Harlingen
PTA 3Mavo 2019 2021 locatie Franeker
PTA 3Mavo 2019 2021 locatie Harlingen (versie 3-3-2020)

4-vmbo BK en 4 mavo Harlingen en Franeker 

PTA 4Basis 2019 2020 locatie Franeker
PTA 4Basis 2019 2020 locatie Harlingen
PTA 4Kader 2019 2020 locatie Franeker
PTA 4Kader 2019 2020 locatie Harlingen
PTA 4Mavo 2019 2020 locatie Franeker
PTA 4Mavo 2019 2020 locatie Harlingen

PTA beroepskeuze vakken 4BK locatie Harlingen

Havo

PTA-boekje 4 havo 2019-2020 (OUD)
PTA-boekje 4 havo 2019-2020 (NIEUW)
PTA-boekje 5 havo 2019-2020 (Versie 30-1-2020)

Atheneum
PTA-boekje 4 atheneum 2019-2020 (OUD)
PTA-boekje 4 atheneum 2019-2020 (NIEUW)
PTA-boekje 5 atheneum 2019-2020 (OUD)
PTA-boekje 5 atheneum 2019-2020 (NIEUW)
PTA-boekje 6 atheneum 2019-2020 (versie 21-11-2019)

 

 

Wat te doen bij…

Hoe de school omgaat met bijvoorbeeld geweld, sexuele intimidatie etc. is te lezen in de diverse protocollen:

Drugs of alcoholgebruik
Geweld
Kindermishandeling
Loverboys
Misbruik van internet en mobiele telefoon
Ongeoorloofd schoolverzuim – spijbelen
Seksuele intimidatie
Vernieling, diefstal en afsteken van vuurwerk
Wapenbezit