Met ingang van 1 januari 2020 zijn RSG Simon Vestdijk (scholen in Harlingen en Franeker) en OSG Piter Jelles (scholen in Leeuwarden, Dokkum en Kollum) op bestuurlijk niveau gefuseerd in Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord (OVO Fryslân-Noord). De bestuurlijke fusie is ingezet vooruitlopend op de verwachte demografische krimp.

De belangrijkste redenen voor de bestuurlijke fusie zijn:

  • het in stand houden en versterken van kwalitatief goed openbaar onderwijs in de regio;
  • het kunnen blijven aanbieden van breed en toekomstbestendig (vernieuwend)onderwijs;
  • vergroten van de slagkracht;
  • in stand houden werkgelegenheid.

Voor ouders en leerlingen is bestuurlijke fusie niet direct merkbaar; de scholen en schoolnamen van RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles blijven bestaan. Voor medewerkers geldt dat per 1 januari 2020 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord juridisch werkgever is.