Missie

We bieden breed en kwalitatief goed onderwijs zodat alle leerlingen in de regio een waardevol en passend diploma kunnen behalen en goed voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en de maatschappij.

Visie

De visie van de school is uitgewerkt in drie windrichtingen:

Onze school heeft zich als doel gesteld om een waardevolle bijdrage te leveren aan de  persoonlijke ontwikkeling van de leerling. De ambitie is om het beste uit de leerlingen te halen en ieders talenten te ontwikkelen in een setting, waarin voldoende maatwerk en keuzemogelijkheden worden geboden en waarbij er sprake is van begeleid naar meer zelfverantwoordelijk leren.

Naast de persoonlijke ontwikkeling hecht de school ook veel waarde aan het creëren van een veilig en gezond klimaat waarin de mensen (medewerkers en leerlingen)  respectvol met elkaar omgaan, het welbevinden voorop staat en waar nodig ondersteuning en zorg worden verleend.

Ook het leren en werken in verbondenheid  is een pijler waarop ons onderwijs berust. We vinden de maatschappelijke betrokkenheid een kernwaarde. Om in het kader hiervan betekenisvol onderwijs te bieden is het van belang dat de school in verbinding staat met de regio en de samenwerking aangaat met instellingen en bedrijven.

onze-missie