In de folder “De Leerplichtwet” van het RMC Fryslân Noord wordt uitleg gegeven over de leerplichtwet en de taak van de leerplichtambtenaar. Er wordt extra aandacht geschonken aan verlof buiten de schoolvakanties, toelating, schorsing en verwijdering van school. De folder is ontwikkeld door de leerplichtambtenaren van het RMC Fryslân Noord. Het RMC Fryslân Noord is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten. Dit samenwerkingsverband heeft als doel voorkomen van het vroegtijdig schoolverlaten. In regionaal verband worden zaken rondom leerplichtwet en RMC zoveel mogelijk gezamenlijk opgepakt.