Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke school om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders, leerlingen en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.

Het algemene e-mailadres van de MR is: mr@vestdijk.nl

Leden

De MR bestaat uit de volgende leden:

Personeelsgeleding

 • Mevr. C. Huizenga (voorzitter)
 • Dhr. E. van der Werff (secretaris)|
  Mevr. M. Fris
 • Dhr. C.J. de Jong
 • Mevr. Y. Boykovska
 • Dhr. J. Lubbinge

Oudergeleding

 • Dhr. A. Nieuwenhuizen
 • Vacature
 • Vacature

Leerlingen

 • Tom Homminga
 • Vacature
 • Vacature

Vergaderschema 2016-2017

Dag Datum Tijd Te behandelen onderwerp
Maandag 7 november 2016 19.30 – 22.00 uur Geactualiseerd governance handboek
Maandag 19 december 2016 19.30 – 22.00 uur Begroting
Maandag 13 februari 2017 19.30 – 22.00 uur Voortgang kwaliteitsbeleid
Woensdag 12 april 2017 19.30 – 22.00 uur Financieel jaarverslag
Woensdag 21 juni 2017 19.30 – 22.00 uur Risicoanalyse krimp