Bestuurder

De school heeft een bestuurder, mevrouw M.E. de Jonge, te bereiken via tel. (0517) 43 29 00. De bestuurder vormt het bevoegd gezag en heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Kerndirectie

De kerndirectie bestaat uit twee directeuren:

  • De heer M. van der Meulen (vmbo inclusief lwoo)
  • Mevrouw S. Stelwagen-v.d. Werff (mavo, havo, atheneum, Technasium)

De bestuurder is toegevoegd lid.

Sectorleiding

Iedere sector wordt geleid door een directeur en teamleiders.
Binnen de school zijn twee sectoren:

  • Sector vmbo. De sector omvat de vmbo basis/kaderklassen 1 t/m 4, inclusief het lwoo;
  • Sector mavo/havo/atheneum. De sector omvat de mavo klassen 1 t/m 4, de havo klassen 1 t/m 5 (inclusief de technasiumklassen) en de atheneum klassen 1 t/m 6, inclusief de technasiumklassen.