Bestuurder

Mevrouw M.E. de Jonge

De bestuurder vormt het bevoegd gezag en heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Directeur

Mevrouw S. Stelwagen-v.d. Werff

Bestuurder en directeur vormen samen de kerndirectie.

Sectorleiding

Binnen de school zijn twee sectoren:

Sector vmbo. De sector omvat de vmbo basis/kaderklassen 1 t/m 4, inclusief het lwoo;

Sector mavo/havo/atheneum. De sector omvat de mavo klassen 1 t/m 4, de havo klassen 1 t/m 5 (inclusief de technasiumklassen) en de atheneum klassen 1 t/m 6, inclusief de technasiumklassen.