Bestuurder

De school heeft een bestuurder, mevrouw M.E. de Jonge, te bereiken via tel. (0517) 43 29 00. De bestuurder vormt het bevoegd gezag en heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Directie

Mevrouw S. Stelwagen-v.d. Werff (mavo, havo, atheneum, Technasium)

Bestuurder en directeur vormen samen de kerndirectie.

Sectorleiding

Binnen de school zijn twee sectoren:

Sector vmbo. De sector omvat de vmbo basis/kaderklassen 1 t/m 4, inclusief het lwoo;

Sector mavo/havo/atheneum. De sector omvat de mavo klassen 1 t/m 4, de havo klassen 1 t/m 5 (inclusief de technasiumklassen) en de atheneum klassen 1 t/m 6, inclusief de technasiumklassen.