Om ervoor te zorgen dat het voor elke 1e klas leerling mogelijk is om over een iPad te beschikken, is door de school een regeling opgesteld. Ouders kunnen kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  1. Koop via de webshop (ca. 14% korting) waarmee de school afspraken heeft gemaakt.
  2. Huurkoop via de webshop. De school financiert voor, ouders betalen de iPad in 36 maandelijkse termijnen.
  3. Aanvraag voor aanschaf iPad via de Stichting Leergeld. De stichting toetst de financiële draagkracht van de ouders. Als de toetsing daar aanleiding toe geeft, wordt er een betalingsregeling getroffen.
  4. Bruikleen: iedere dag wordt aan de leerling voor het begin van zijn/haar lessen een iPad ter beschikking gesteld die aan het einde van de dag (uiterlijk 17.00 uur) en in de vakanties weer moet worden ingeleverd.

Klik HIER voor meer informatie.