Direct bestellen: simonvestdijk.choose-it.nl

Om ervoor te zorgen dat het voor elke 1e klas leerling mogelijk is om over een iPad te beschikken, is door de school een regeling opgesteld. Ouders kunnen kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 1. Koop via de webshop (ca. 14% korting) waarmee de school afspraken heeft gemaakt.
 2. Huurkoop via de webshop. De school financiert voor, ouders betalen de iPad in 36 maandelijkse termijnen.
 3. Aanvraag voor aanschaf iPad via de stichting Leergeld. De stichting toetst de financiële draagkracht van de ouders. Als de toetsing daar aanleiding toe geeft wordt er door de school een betalingsregeling getroffen. Klik HIER voor de diverse betalingsregelingen.
 4. Bruikleen: iedere dag wordt aan de leerling voor het begin van zijn/haar lessen een iPad ter beschikking gesteld die aan het einde van de dag (uiterlijk 17.00 uur) en in de vakanties weer moet worden ingeleverd.

Veel gestelde vragen over (het gebruik van) de iPad

 • Moet de hoes (Otterbox) beslist aangeschaft worden?

Ja, want alleen met deze hoes kan de leerling gebruik maken van het iService-pakket, met een andere hoes vervalt de verzekering.

 • Het lukt niet om de iPad met 128GB als huurkoop aan te schaffen.

Klopt, alleen de 32GB kan met huurkoop, omdat de school voorfinanciert.

 • Wij hebben al een iPad, kunnen we die ook gebruiken?

Ja, maar het programma Zuludesk moet er wel op en minimaal 32GB geheugen.

 • Kunnen we naast de iPad ook voor alle vakken boeken krijgen?

Dat kan, voor extra boeken volgt een rekening. Verzoek graag mailen naar vestdijkdigitaal@vestdijk.nl.

 • Kunnen we via school ook een toetsenbord aanschaffen?

Nee, dat moet de ouder zelf aanschaffen. Het toetsenbord valt ook buiten de verzekering.

 • Welk toetsenbord kunnen we aanschaffen?

Ouders beslissen zelf of ze wel of niet een toetsenbord willen. Het toetsenbord moet wel geschikt zijn voor een iPad.

 • Wij willen de iPad dagelijks lenen of een andere betalingsregeling treffen, kan dat?

Ja, u kunt uw verzoek mailen naar vestdijkdigitaal@vestdijk.nl

Klik HIER voor meer informatie.