De school houdt nauwkeurig een afwezigheidsregistratie bij.

Afwezigheid van de leerlingen moet telefonisch voor 10.00 uur worden gemeld.

  • 0517 – 43 29 00
    (Voor Franeker optie 2 in het keuzemenu en voor Harlingen 2x optie 1)

Elke afwezigheid moet (vooraf) gemeld zijn door ouder(s)/verzorger(s).
Indien dit niet gebeurt worden de ouders telefonisch of schriftelijk benaderd om alsnog de reden voor de afwezigheid door te geven.

Is een leerling ongeoorloofd afwezig of regelmatig te laat dan volgt de school de werkwijze zoals vermeld in het verzuimprotocol.