Diverse protocollen en regelingen

Bevorderingsnormen 2017-2018
Bijzonder verlof
Collectieve Ongevallen Verzekering
Dyslexieprotocol
Handboek Governance oktober 2017
Informatieplicht gescheiden ouders
Integriteitscode
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016
Jaarverslag en jaarrekening 2017
Leerplichtwet
Pestprotocol
Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO
Schoolregels
Verzuimprotocol
Zorgplan

Examens

Examenreglement 2017-2018

Examenboekje Franeker vmbo basis 2017-2018
Examenboekje Franeker vmbo kader 2017-2018
Examenboekje Franeker mavo 2017-2018

Examenboekje Harlingen vmbo basis 2017-2018
Examenboekje Harlingen vmbo kader 2017-2018
Examenboekje Harlingen mavo 2017-2018
Examenboekje havo 2017-2018
Examenboekje atheneum 2017-2018

PTA boekje 3 vmbo basis 1718
PTA boekje 3 vmbo kader 1718
PTA boekje 4 vmbo basis 1718
PTA boekje 4 vmbo kader 1718

PTA boekje 3M 1718
PTA boekje 4M 1718

PTA-boekje 4A 1718
480 atheneum SE cijferstructuur 1718
PTA boekje 4H 1718
480 havo SE cijferstructuur 1718
PTA-boekje 5A 1718
580 atheneum SE cijferstructuur 1718
PTA-boekje 5H 1718
580 havo SE cijferstructuur 1718
PTA-boekje 6A 1718
680 atheneum SE cijferstructuur 1718

Wat te doen bij…

Hoe de school omgaat met bijvoorbeeld geweld, sexuele intimidatie etc. is te lezen in de diverse protocollen:

Drugs of alcoholgebruik
Geweld
Kindermishandeling
Loverboys
Misbruik van internet en mobiele telefoon
Ongeoorloofd schoolverzuim – spijbelen
Seksuele intimidatie
Vernieling, diefstal en afsteken van vuurwerk
Wapenbezit