Diverse protocollen en regelingen

Bevorderingsnormen 19-20
Bijzonder verlof
Dyslexieprotocol
Handboek Governance september 2018
Informatieplicht gescheiden ouders
Integriteitscode
Jaarverslag en jaarrekening 2018
Leerlingenstatuut september 2018
Leerplichtwet
Pakketpolis Verzekeringen
Pestprotocol
Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO
Schoolregels
Verzuimprotocol
Zorgplan

Examens 2019-2020

Examenreglement 2019-2020

Vmbo-basis
PTA-boekje 3-basis Franeker (versie 11-11-2019)
PTA-boekje 3-basis Harlingen (versie 11-11-2019)
PTA-boekje 4-basis Franeker (versie 11-11-2019)
PTA-boekje 4-basis Harlingen (versie 11-11-2019)

PTA beroepskeuze vakken 4BK locatie Harlingen

Vmbo-kader
PTA-boekje 3-kader Franeker (versie 11-11-2019)
PTA-boekje 3-kader Harlingen (versie 11-11-2019)
PTA-boekje 4-kader Franeker (versie 11-11-2019)
PTA-boekje 4-kader Harlingen (versie 11-11-2019)

PTA beroepskeuze vakken 4BK locatie Harlingen

Mavo
PTA-boekje 3-mavo Franeker (versie 11-11-2019)
PTA-boekje 3-mavo Harlingen (versie 11-11-2019)
PTA-boekje 4-mavo Franeker (versie 11-11-2019)
PTA-boekje 4-mavo Harlingen (versie 11-11-2019)

Havo
PTA-boekje 4H
PTA 5 havo 2019-2020 (versie 14-10-2019)

Atheneum
PTA-boekje 4A
PTA-boekje 5A
PTA-boekje 6A

 

 

Wat te doen bij…

Hoe de school omgaat met bijvoorbeeld geweld, sexuele intimidatie etc. is te lezen in de diverse protocollen:

Drugs of alcoholgebruik
Geweld
Kindermishandeling
Loverboys
Misbruik van internet en mobiele telefoon
Ongeoorloofd schoolverzuim – spijbelen
Seksuele intimidatie
Vernieling, diefstal en afsteken van vuurwerk
Wapenbezit